Algemeen
In dit privacy statement geeft Pomaz BV informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pomaz BV.

Pomaz BV is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de websites van Pomaz BV, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de websites van Pomaz BV, de klanten van Pomaz BV en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Pomaz BV en verder alle personen van wie Pomaz BV persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Pomaz BV.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Pomaz BV worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de websites van Pomaz BV, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de websites van Pomaz BV, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mail adres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP adres, surfgedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

Gebruik van persoonsgegevens
Pomaz BV gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten.

Inschakeling van derden
Pomaz BV heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens ScherpOnline (gevestigd aan de Torenallee 45, 5617 BA Eindhoven, https://www.scherponline.nl) ingeschakeld die uitsluitend in opdracht van Pomaz BV persoonsgegevens verwerkt. Pomaz BV heeft met ScherpOnline een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Cookies
De websites van Pomaz BV maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Pomaz BV gebruikt hiervoor Google Analytics van Google LLC. Pomaz BV heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Pomaz BV bereiken via telefoon 040-2856658 en per e-mail: info@pomaz.nl

Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door zich af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief. Deze is in iedere nieuwsbrief aanwezig. Een e-mail zenden naar info@pomaz.nl is ook mogelijk. Als u een klacht heeft over hoe Pomaz BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Pomaz BV opnemen door een mail te sturen naar info@pomaz.nl of te bellen met 040-2856658.

Bewaartermijn
Pomaz BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiliging
Pomaz BV heeft in de verwerkersovereenkomst met ScherpOnline passende technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacy statement
Pomaz BV behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Pomaz BV adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 24 mei 2018.